Public tender

»Marketing of commercial brands on foreign markets via showrooms«

Under the tender “Marketing of Brands on Foreign Markets via Showrooms,” co-financed by the Republic of Slovenia and the European Union through the European Regional Development Fund (ERDF), CST d.o.o. has successfully secured funding to establish a showroom in Spain and collaborate with a local agent to penetrate the Spanish market.

As part of this project, we will establish a dedicated showroom in Spain and promote our brand through a local agent responsible for online advertising, social media outreach, video content, and translation of our promotional material.

The co-financing of eligible costs aims to bolster brand marketing efforts in the Spanish market, resulting in heightened value addition, a competitive edge, and an expanded market share in Spain. The establishment of the showroom in Spain is anticipated to have a ripple effect on brand awareness not only within Spain but also in other global Spanish-speaking markets.

This operation is co-funded by the Republic of Slovenia and the European Union through the European Fund for Regional Development, with a duration of one year. For further information on EU funding, kindly visit www.eu-skladi.si.

Javni razpis

»Krepitev trženja blagovnih znamk na tujih trgih prek showroom-ov«

V okviru razpisa »Krepitev trženja blagovnih znamk na tujih trgih prek showroom-ov«, ki ga sofinancirata Republika Slovenija in Evropska Unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj (ESRR), smo v podjetju CST d.o.o.  uspešno pridobili nepovratna sredstva za izvedbo Showrooma v Španiji ter krepitev blagovne znamke z lokalnim agentom.

V okviru projektnih aktivnosti bomo v podjetju postavili Showroom v Španiji ter preko agenta krepili blagovno znamko z aktivnim oglaševanjem na različnih spletnih portalih, digitalnih medijih, video posnetki ter prevodi katalogov z namenom prepoznavnosti blagovnih znamk.

Namen operacije preko sofinanciranja upravičenih stroškov je okrepiti trženje blagovnih znamk na španskem trgu, ter na ta način doseči višjo dodano vrednost in konkurenčno prednost ter večji tržni delež na omenjenem trgu, vezano na pozicioniranje naših izdelkov in storitev na tujem trgu, prav tako na vključitev v globalne verige. Zaradi postavljenega Showrooma v Španiji pa predvidevamo, da se bo vpliv trženja blagovne znamke kazal ne samo v omenjeni državi, ampak tudi na drugih svetovnih špansko govorečih trgih.

Operacijo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj. Operacija poteka 1 leto.

Več o nepovratnih sredstvih in EU skladih lahko preberete na www.eu-skladi.si.